• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM
Tại sao chọn Sales24

Sales24 cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Quản lý thông tin

Quản lý thông tin khách hàng, tối ưu hóa tính năng tìm kiếm, tư vấn khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ.

Quản lý mua hàng

Tạo các yêu cầu mua sắm, yêu cầu khởi tạo cho báo giá, theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, kiểm soát việc nhận hàng và kiểm tra hóa đơn của nhà cung cấp.

Quản lý kho hàng

Tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép.

Mô hình bán hàng

Hỗ trợ nhiều mô hình bán hàng: theo đơn đặt hàng, quản lý hợp đồng, bán lẻ nhà hàng, bán lẻ siêu thị, bán dịch vụ thuê bao, bán hàng trên các trang thương mại điện tử…

Hỗ trợ đa phương thức

Quản lý, theo dõi lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch. Hỗ trợ đa phương thức: nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO)… Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân…)

Hỗ trợ cổng thông tin

Hỗ trợ cổng thông tin website tương tác với khách hàng để đặt hàng, nhận hoá đơn điện tử, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật…

Hỗ trợ quản lý

Hỗ trợ quản lý kế toán cùng lúc nhiều công ty thành viên. Giao diện đơn giản, dễ quản lý, phân quyền sử dụng và truy cập dữ liệu theo yêu cầu.

Mã vạch cho sản phẩm

Tích hợp thông tin mã vạch cho sản phẩm dịch vụ… Truy xuất nguồn gốc (upstream, downstream, số seri…).

Quản lý hoá đơn điện tử

Tích hợp với ứng dụng iXHĐ để tự động hoặc tạo hoá đơn điện tử dễ dàng.

Quản lý kế toán - tài chính

Đầy đủ tính năng, phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp.

Tự động hạch toán

Tự động hạch toán khi tích hợp tính năng bán hàng, mua hàng.

Tích hợp dự liệu

Hỗ trợ chế độ kế toán Việt Nam với đầy đủ các báo cáo theo quy định của pháp luật. Tích hợp dữ liệu với ứng dụng iKeToan.

Các mô hình ứng dụng

Sales24 cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.

Biểu phí dịch vụ

Sales24 cung cấp cho tất cả các DN các gói tuỳ chọn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phù hợp với ngành nghề, năng lực của từng doanh nghiệp.