• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM
  Biểu phí dịch vụ Sales24

   QUẢN LÝ THÔNG TIN MUA - BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

249.000 đ/tháng

* Miễn phí 1 tài khoản

Thanh toán hàng năm
Phí cài đặt công thức tính lương: 1.000.000đ/ lần


ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

* Tính theo tài khoản

Ứng dụng dành cho người lao động dễ dàng tra cứu thông tin và cập nhật thông tin cá nhân. Theo dõi chấm công, số ngày nghỉ phép, bảng lương hàng tháng, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền đóng công đoàn, mức đóng bhxh...
           

49.000đ/th
*tính theo tài khoản
Thanh toán hàng năm
ĐĂNG KÝ
39.000đ/th
*tính theo tài khoản
Thanh toán hàng năm
ĐĂNG KÝ
29.000đ/th
*tính theo tài khoản
Thanh toán hàng năm
ĐĂNG KÝ
19.000đ/th
*tính theo tài khoản
Thanh toán hàng năm
ĐĂNG KÝ
Compare 0