• +0123 456 789
 • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM
. Compare 0
     Biểu phí dịch vụ SaleS24

      QUẢN LÝ THÔNG TIN MUA - BÁN HÀNG HÓA

   249.000 đ/tháng

   * Miễn phí 1 tài khoản

   Thanh toán hàng năm

   ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

   *Tính theo tài khoản

   Ứng dụng dành cho người dùng.
   Dễ dàng quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty  
              

   49.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   39.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   29.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ
   19.000đ/th
   *tính theo tài khoản
   Thanh toán hàng năm
   ĐĂNG KÝ

           Đăng ký Sales24™ 

             Vui lòng gửi thông tin của bạn tại đây để được tư vấn hỗ trợ   
   Xin cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Sales24 - Quản lý kinh doanh